9 Comments

  1. Rhwng Hwyl a Thaith. - Sain SAIN M LP; Ochr 1 (Side One). Dail Y Teim [The Thyme Leaves] (Tune: Trad., Arr. — Ar Log; Words: Dafydd Iwan ; Mae Nhw'n Paratoi at Ryfel [They are Preparing for War] (Dafydd Iwan); Abergeni (Trad., Arr. — Ar Log); Y Blewyn Gwyn [The White Hair] (Dafydd Iwan); Y Pedwar Cae [Four Green Fields] (Tune: Tommy Makem; Welsh adaptation: Dafydd Iwan).
  2. Yma O Hyd (Here Still) by Dafydd Iwan () Dafydd Iwan. out of 5 stars 1. Audio CD. Cwm Ffynnon Ddu. Cwm Ffynnon Ddu. Listen Now Buy: £ Tra Bo Hedydd. Dafydd Iwan and Ar Log,two leading names in contemporary Welsh folk music, joined forces for two memeroble tours in and ' /5(11).
  3. Mae Dafydd Iwan yn dathlu 50 mlynedd ers ei gig cyntaf yn Abergwaun, yn Ond ar drothwy'r cyngerdd nos Lun ym Mhafiliwn yr Eisteddfod, mae Dafydd Iwan .
  4. Yn ôl Dafydd Iwan mae'r bennod "wedi addysgu pobl am y Gymraeg" Mae amlygrwydd y Gymraeg yng nghyfres newydd The Crown yn "rhyfeddol o ddefnyddiol" i'r frwydr dros yr iaith, yn ôl Dafydd Iwan.
  5. Dec 11,  · MAE’N RHAID bod yn bositif am ddyfodol yr iaith a defnyddio enwogion i’w hyrwyddo ymysg pobol ifanc. Dyna neges Dafydd Iwan wrth iddo lansio Strategaeth Iaith yng Ngwynedd yr wythnos hon sy’n anelu at gynyddu canran siaradwyr Cymraeg y sir o 65 i 70% erbyn Yn ogystal â chreu gwaith i gadw pobol ifanc yn y sir, mae’r canwr sy’n Gadeirydd Hunaniaith – Menter Iaith [ ].
  6. Ond yma, mae'i gyfeillion a'i gyd-feirdd yn cofio'r dyn cynnes ac annwyl, yn ail-fyw'r profiadau a'r gwmnïaeth ac yn cofnodi'r straeon a'r atgofion. Ac yn canu er cof amdano. Gwybodaeth Bellach: Casgliad o luniau, atgofion, cerddi, sylwadau ar ei waith, caneuon gan feirdd ac ysgolheigion. Cnewyllyn y gyfrol fydd deunydd y sioe ‘Iwan, ar.
  7. Mae'r LP ar gael yn ei chyfanrwydd ar Y Dafydd Iwan Cynnar. Recordiwyd Bod Yn Rhydd (Sain, ) yn sgil methiant y refferendwm ar ddatganoli, ac mae'r cynnwys yn adlewyrchu hynny. Mae Ar Dân (Sain, ) yn recordiad byw gyda Hefin Elis a Tudur Huws Jones, Rhwng Hwyl A Thaith (Sain, ) a Yma O Hyd (Sain, ) gydag Ar Log, sy'n cynnwys.
  8. Dafydd Iwan Many of you have asked for the words of the song "Yma o Hyd", so here they are, together with an English translation: YMA O HYD. Dwyt ti'm yn cofio Macsen, does neb yn ei nabod o. Mae mil a chwe chant o flynyddoedd yn amser rhy hir i'r co' Aeth Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn tri chant wyth tri.
  9. Dafydd Iwan and Ar Log, two of the leading names in contemporary Welsh folk music, joined forces for two memorable tours in and Each tur resulted in an album, both of which are included on this CD, displaying the combined talents of the singer-songwriter and exceptional instrumentalists/5(9).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *